Kostely

Římsko-Katolické:

Nedělní mše:

 • Sokołowsko - farní - pw. M.B. Królowej Świata - tel. +48 0 74 845 10 15
  - 8.00 (ve svátky podle oznámení), 10.30
 • Rybnica Leśna - pw. Św. Jadwigi (dřevěný) - 10.00
 • Unisław Śląski - pw. Wniebowzięcia N.M.P - tel. +48 0 74 845 10 15
  - 12.00
 • Mieroszów – farní – pw. Św. Michała Archanioła - tel. +48 0 74 845 83 74
  - 7.00, 9.00, 12.00, 18.00

Telefony a adresy ostatních far (kostelů)
http://www.diecezja.swidnica.pl/

Pravoslavné:

 • Sokołowsko – pravoslavný kostel pw. Św. Archanioła Michała

Evangelicko - Augsburské:

Oprac. Marcin Fila